08
ธันวาคม
2566
รายละเอียด
IP 35.172.165.64
ออนไลน์ 2 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
11 855 56,409
Skip Navigation Links
พม. เชิญร่วมบริจาคออนไลน์ "โครงการคนไทยใจบุญ" ผ่านเว็บไซต์ http://donation.makroclick.com.th เพื่อกลุ่มเปราะบางเดือดร้อนจากโรคโควิด-19
ประกาศวันที่ :

  วันนี้ (22 ก.พ. 64 ) เวลา 16.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ นายอนุกูล  ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประชุมหารือเรื่องการขับเคลื่อนการดำเนิน "โครงการคนไทยใจบุญ" ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนไร้ที่พึ่งที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ จำนวน 20 แห่ง สังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี ด้วยการบริจาคออน์ไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://donation.makroclick.com.th และได้ดำเนินการตั้งเดือนสิงหาคม 2563  โดยมีผู้บริจาค จำนวน 121 ราย คิดเป็นมูลค่า 244,493 บาท 

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า "โครงการคนไทยใจบุญ" เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความห่วงใยกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม.ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)และได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเนื่องจากความยากลำบากในการบริจาคทำให้จำนวนผู้บริจาคและปริมาณการบริจาคลดลงดังนั้น"โครงการคนไทยใจบุญ"จึงเป็นการบริจาคออน์ไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://donation.makroclick.com.thโดยมีขั้นตอนการบริจาคประกอบด้วย

1)หน้าเว็บไซต์

2)เลือกแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

3)เลือกหมวดการบริจาค

4)เลือกสถานสงเคราะห์สังกัดกระทรวง พม. หรือมูลนิธิที่ต้องการบริจาค

5) ชำระเงินออนไลน์

6) จัดสินค้าบริจาคเตรียมส่ง

7) โทรแจ้งวัน เวลาส่งสินค้าบริจาคกับลูกค้า

8) จัดส่งสินค้าบริจาค

9) ส่งถึงผู้รับ (สถานสงเคราะห์สังกัดกระทรวง พม.หรือมูลนิธิ)

10) พิธีส่งมอบสินค้าบริจาค 

11) หนังสือขอบคุณ

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ในอนาคต  จะมีการยกระดับและพัฒนาการบริจาคสิ่งของ ผ่านระบบ Online Platform  การเพิ่มโอกาสในการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ และการขยาย สถานสงเคราะห์สังกัดกระทรวง พม. ที่รับบริจาคให้เพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นเพื่อกลุ่มเปผ่าน "โครงการคนไทยใจบุญ" ด้วยการบริจาคออน์ไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://donation.makroclick.com.th
แหล่งข้อมูล :


ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th