20
มกราคม
2563
รายละเอียด
IP 18.210.24.208
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
276 2,234 2,234
Skip Navigation Links
ผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ"
ประกาศวันที่ :

พม. Poll ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำรวจความคิดเห็น เรื่อง "สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ" ระหว่างวันที่ 14-24 พ.ค. 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ จำนวน 4,800 หน่วยตัวอย่าง กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 รายละเอียดตามแนบ
แหล่งข้อมูล :


ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th