26
กุมภาพันธ์
2563
รายละเอียด
IP 3.214.224.224
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
20 3,344 6,547
Skip Navigation Links
เชิญชวนบริจาคอาหารสำเร็จรูป นม น้ำดื่ม ข้าวสาร ขนมขบเคี้ยว และสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นการดำรงชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ประกาศวันที่ :

เชิญชวนบริจาค อาหารสำเร็จรูป นม น้ำดื่ม ข้าวสาร  ขนมขบเคี้ยว  และสิ่งของอื่นๆ  ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจากท่าน เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน   สามารถแสดงความจำนงบริจาคได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๗๑ - ๒, ๐ ๒๖๕๙ ๖๒๗๕  โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๕๔๓  ได้ทุกวันในเวลาราชการ หรือบริจาคเป็นธนาณัติ  เช็คสั่งจ่ายในนามกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือโอนเข้าบัญชี ?ออมทรัพย์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ? ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่บัญชี    ๐๒๑ - ๐ - ๐๕๕๙๒ ? ๘   และในส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล :


ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th