13
เมษายน
2564
รายละเอียด
IP 44.192.27.11
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
8 1,674 17,410
Skip Navigation Links
นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. รับมอบชุดรับประทานอาหารต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับเด็ก จำนวน 360 ชิ้น
ประกาศวันที่ :

 

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับมอบชุดรับประทานอาหารต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับเด็ก จำนวน 360 ชิ้น มูลค่า 68,000 บาท จากคณะผู้บริหาร TC. JIN GROUP CO LTD เพื่อให้ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำไปใช้ในภารกิจกระทรวงฯและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

 

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th