13
เมษายน
2564
รายละเอียด
IP 44.192.27.11
ออนไลน์ 2 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
6 1,672 17,408
Skip Navigation Links
ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ได้จัดสรรให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ประกาศวันที่ :

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ได้ขอความอนุเคราะห์วัสดุการศึกษาและสิ่งของจำเป็นสำหรับนักเรียน เนื่องจากนักเรียนขาดวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน โดยศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. ได้จัดสรรวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ลูกฟุตบอลจำนวน 20 ลูก ลูกบาสเกตบอล จำนวน 20 ลูก นม UHT มิ้ด จอห์นสัน จำนวน 50 ลัง และ ภาชนะใส่อาหารสำหรับเด็ก จำนวน 32 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th