08
ธันวาคม
2566
รายละเอียด
IP 35.172.165.64
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
14 858 56,412
Skip Navigation Linksหน้าแรก > หน่วยงานที่รับบริจาค
ที่
ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
ติดต่อสอบถาม
  
 
[Collapse]ประเภทหน่วยงาน: สถานสงเคราะห์เด็ก
 1สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0 2354 7483 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
 2สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ1086 - 1092 ซอยสวนพลู เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0 2286 2013 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
 3สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท78/24 หมู่ที่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 02 584 7254 โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://phayathaibabieshome.dcy.go.th/services-view/donate/
อีเมล์ :
 4สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด8/1 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2583 8314 โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://www.pakkredbabies.com/index.php/home
อีเมล์ :
 5สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด2 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2583 8343 โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://www.pakkredhome.com/
อีเมล์ :
 6สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด2/2 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2583 8354 โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://www.pkrboyhome.org/
อีเมล์ :
 7สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต2/40 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ : 0 2577 1172 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : chutima.s@dcy.go.th
 8สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช2/1 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ : 0 2577 2531 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : salinee.w@dcy.go.th
 9สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร9 หมู่ 2 ถนนรังสิต ? นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ : 0 2577 6569-73 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : charatphon.c@dcy.go.th
 10สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรีถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4402-3 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
 11สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง61 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3824 1373 โทรสาร :
เว็บไซต์ : https://banbanglamung.dcy.go.th/
อีเมล์ :
 12สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง318 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 4102 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : kanokwan.si@dcy.go.th
 13สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 712600 โทรศัพท์ : 0 3451 0960 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : anunthanhawhit.a@dcy.go.th
 14สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี137 หมู่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทรศัพท์ : 0 3626 7175 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : papadej55@gmail.com
 15สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์63/3 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0 5312 1161 โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://www.baanviengping.go.th/
อีเมล์ : vpch@baanviengping.go.th
 16สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่63/1 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ : 0 5312 1157 โทรสาร :
เว็บไซต์ : https://chiangmaihomeforboy.dcy.go.th/th/contact-us
อีเมล์ : c_mboyshome1@hotmail.com
 17สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง121 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 0 5482 5597 โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://www.lampangchild.com/
อีเมล์ : lampangchild@dcy.go.th
 18สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง283 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0 4333 7533 โทรสาร :
เว็บไซต์ : https://khaenthongbaby.dcy.go.th/index10.html
อีเมล์ :
 19สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ36 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250 โทรศัพท์ : 0 4342 1251 โทรสาร :
เว็บไซต์ : https://www.govesite.com/security8899/document.php
อีเมล์ : Security8899@hotmail.com
 20สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดอุดรธานี238 หมู่ 4 ถนนอุดร-ขอนแก่น ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง โทรศัพท์ : 042121 0074 โทรสาร :
เว็บไซต์ : https://www.d-girlshome.com
อีเมล์ : udgirlshome@yahoo.com
 22ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ203 ถนนกสิกรรม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง โทรศัพท์ : 045611218 โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://sisaketwelfareshelter.dcy.go.th
อีเมล์ : sisaketjuvenile@dcy.go.th
 23สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย255 หมู่ 14 บ้านหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43100 โทรศัพท์ : 0 4240 7387 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : ubonrat.s@dcy.go.th
 24สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย1 หมู่ 14 บ้านหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43120 โทรศัพท์ : 0 4249 5133 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : jiraporn.s@dcy.go.th
 25สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี39 หมู่ 1 ถนน สุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 841000 โทรศัพท์ : 0 7735 6020 - 1 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : jarunee662008@hotmail.com
 26สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านนราธิวาสหมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 โทรศัพท์ : 0 7353 2054-5 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : nittaya.m@dcy.go.th
 27สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา82 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95150 โทรศัพท์ : 0 7327 4488 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : porntip.p@dcy.go.th
 28สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี186 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94120 โทรศัพท์ : 0 7333 2475 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : suphiphat.a@dcy.go.th
 29สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช193 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ : 0 7535 6166 โทรสาร :
เว็บไซต์ :
อีเมล์ : yaowanee.n@dcy.go.th
 30สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา57/5 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทรศัพท์ : 0 7433 0218 โทรสาร :
เว็บไซต์ : http://www.bansongkhla.org/
อีเมล์ : bansongkhla@gmail.com
Page 1 of 4 (95 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next

ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th