08
ธันวาคม
2562
รายละเอียด
IP 3.94.129.211
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
36 831 17,731
Skip Navigation Linksหน้าแรก > เกี่ยวกับศูนย์ > โครงสร้างศูนย์
นายปรเมธี วิมลศิริ
ปลัดกระทรวง
ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางไพรวรรณ พลวัน
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นางนภา เศรษฐกร
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
 
ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th