07
พฤษภาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.236.122.9
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
74 2,586 24,173
Skip Navigation Linksหน้าแรก > เกี่ยวกับศูนย์ > โครงสร้างศูนย์
นางพัชรี อาระยะกุล
ปลัดกระทรวง
นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
นางจินตนา จันทร์บำรุง
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นายสุทธิ จันทรวงษ์
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 
 
ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th