23
มีนาคม
2566
รายละเอียด
IP 44.200.171.156
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
118 2,236 10,149
Skip Navigation Links
จัดสรรทรัพยากรบริจาค ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม
ประกาศวันที่ :

 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาค กระทรวง พม.
ได้จัดสรรทรัพยากรบริจาค ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง
ทางสังคม อันได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยยากไร้ และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดต่าง ๆ
โดยการบริจาคไปยังกลุ่มผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอยุธยา นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นต้น
ศูนย์รับบริจาค กระทรวง พม. ยินดีต้อนรับ #เป็นผู้ให้สุขใจยิ่งกว่าผู้รับ
แหล่งข้อมูล :


ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th