23
มีนาคม
2566
รายละเอียด
IP 44.200.171.156
ออนไลน์ 3 คน
จำนวนผู้เยียมชม 1,234 คน
วันนี้ เดือน ปี
124 2,242 10,155
Skip Navigation Links
จัดสรรทรัพยากรบริจาค ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด พม. จังหวัดนนทบุรี
ประกาศวันที่ :

 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์รับบริจาค พม. ได้ลงพื้นที่จัดสรรของบริจาค โดย บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด ในนามหน่วยงานผู้บริจาคได้จัดสรรอาหารเมนูข้าวหน้าแคริฟอร์เนีย ให้แก่หน่วยงานในสังกัด พม. ดังนี้ 1. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด(บ้านภูมิเวท) จ.นนทบุรี จำนวน 46 กล่อง 2. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 200 กล่อง 3. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตระการ จำนวน 60 กล่อง 4. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชายและหญิง)จ.นนทบุรี จำนวน 250 กล่อง 5. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จำนวน 150 กล่อง รวมทั้งหมด 706 กล่อง #เป็นผู้ให้สุขใจยิ่งกว่าผู้รับ #มากุโระกรุ๊ปจำกัด 
แหล่งข้อมูล :


ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2306 8874 โทรสาร 0 2306 8875
เว็บไซต์ :donation.m-society.go.th